Τμήματα

Αν είστε έτοιμοι για τη γνωριμία σας με το σύστημα Σατυανάντα μπορείτε να ακολουθήσετε το Πρόγραμμα για όλους. Η φυσική κατάσταση, η ηλικία, το φύλο κ.ά. δεν αποτελούν εμπόδιο για τον αρχάριο στο σύστημα Σατυανάντα.

Οι δάσκαλοι μας θα σας βοηθήσουν στα πρώτα σας βήματα. Στις τάξεις αυτές θα έχετε λεπτομερή καθοδήγηση στις στάσεις του σώματος, στις τεχνικές αναπνοής. Θα σας βοηθήσουν να καλλιεργήσετε το πνεύμα του συστήματος Σατυανάντα. Το κάθε πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών μας. Η έννοια της «μη βίας» και της επίγνωσης διαπνέει πάντα την πρακτική μας και την φιλοσοφία μας και ως εκ τούτου οι μαθητές μας αισθάνονται ασφαλείς με την άσκησή τους.There has been an error.

We apologize for any inconvenience, please return to the home page or use the search form below.