Πράνα και πραναγιάμα

Η πράνα περιγράφεται σαν ένας τύπος πολύπλοκης πολυδιάστατης ενέργειας αποτελούμενη από ένα συνδυασμό ηλεκτρικής, μαγνητικής, ηλεκτρομαγνητικής, φωτονικής, οπτικής, θερμικής και νοητικής ενέργειας. Η λέξη ‘πράνα’ είναι συνδυασμός των συλλαβών πρα και να και είναι μια δύναμη σε συνεχή κίνηση. Σύμφωνα με κάποιους επιστήμονες , η φύση της πράνα μοιάζει με σύννεφο και έχει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια.

Ενώ η πράνα είναι η ζωτική δύναμη, η πραναγιάμα είναι η διαδικασία με την οποία αυξάνεται η εσωτερική αποθήκη της πράνα. Η πραναγιάμα είναι μια τεχνική μέσω της οποίας ενεργοποιείται η ποσότητα της πράνα στο σώμα σε υψηλότερη συχνότητα. Είναι τεχνικές που μας βοηθούν να διαχειριστούμε την ζωτική αυτή ενέργεια που αποτελεί το υπόστρωμα κάθε ζωής και να διευρύνουμε την ποσότητα που διοχετεύεται μέσα στα ενεργειακά κανάλια, να ομαλοποιήσουμε και να εξισορροπήσουμε τη ροή της. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε την καλύτερη ενεργειακή τροφοδοσία του σώματος και του νου μας.