Διαλογισμός – αυτό το θαύμα

Τον τελευταίο αιώνα, η δυτική επιστήμη και η φυσική έκαναν μία εκπληκτική ανακάλυψη. Είμαστε μέρος του κόσμου που βλέπουμε. Η ίδια η διαδικασία της παρατήρησής μας είναι ένας παράγοντας αλλαγής του κόσμου τον οποίο παρατηρούμε.

Η σοφία της Ανατολής έχει αναγνωρίσει αυτή τη βασική αρχή προ πολλού. Ο ίδιος ο νους είναι ένα σύνολο εσωτερικών γεγονότων και ο παρατηρητής ένα μέρος των γεγονότων που κοιτάει εσωτερικά. Όσο περισσότερο εδραιώνεται στην παρατήρηση τόσο περισσότερο αποσπάται απ’αυτά.

Ο διαλογισμός στην πορεία του είναι μία συμμετοχική παρατήρηση.  Αυτό το οποίο παρατηρείτε ανταποκρίνεται στην διαδικασία της παρατήρησης.  Αυτό που παρατηρείτε είστε ‘εσείς’ ανάλογα με το βαθμό της απόσπασης που αποκτάτε και αυτό που βλέπετε εξαρτάται από τον τρόπο που κοιτάτε.

Έτσι η διαδικασία του διαλογισμού είναι εξαιρετικά λεπτή, και το αποτέλεσμα εξαρτάται εντελώς από την κατάσταση του νου του διαγωνιζομένου.  Η υιοθέτηση συγκεκριμένων εσωτερικών στάσεων διαμορφώνουν μια κατάσταση συνειδητότητας τελείως διαφορετική από τη συνήθη κατάσταση του νου.

Η εσωτερική παρατήρηση χαρακτηρίζεται από την ησυχία, τη συγκέντρωση, τη χαλάρωση. Αναπτύσσει σταδιακά την πλήρη επίγνωση του νου και της τάσης του να σκέφτεται, να αναλύει, να θυμάται, να λύνει προβλήματα και να εστιάζει σε γεγονότα του παρελθόντος ή σε προσδοκίες του μέλλοντος.

Σιγά σιγά οι ταχείες ροές των σκέψεων και αισθημάτων επιβραδύνονται και η διανοητική δραστηριότητα αντικαθίσταται από τη γαλήνη της εσωτερικής επίγνωσης και ύπαρξης. Ο διαλογισμός έτσι γίνεται μία ήσυχη, χωρίς προσπάθεια, συγκέντρωση της προσοχής και της επίγνωσης και το αποτέλεσμα είναι η πλήρης απαγκίστρωσή μας από τις νοητικές δραστηριότητες που είναι και η πηγή του άγχους, όπως το να ανησυχεί, να σχεδιάζει, να σκέφτεται και να εκλογικεύει.

Τα θετικά αποτελέσματα του διαλογισμού είναι η καθαρότητα και η επίγνωση, η απαλλαγή από τη σωματική και τη νοητική ένταση.

Ένα άτομο που ασκείται στο διαλογισμό μπορεί να αποκτήσει ήρεμο νου, γεγονός που βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα και περιορίζει την αντίδρασή του στο άγχος και την πίεση.

Προσφέρει ξεκούραση σε όλα τα επίπεδα, ενεργοποιεί το σώμα και το νου και μειώνει την ανάγκη για ύπνο.

Ενισχύει και απελευθερώνει τη δημιουργικότητα και τα ταλέντα.

Βελτιώνει τα προβλήματα υγείας που προκύπτουν ή ενισχύονται από παράγοντες στρες και άγχους.

Έτσι, λειτουργεί άριστα τόσο προληπτικά, όσο και συμπληρωματικά σε άλλες θεραπείες βελτιώνοντας τα αποτελέσματά τους.

Ο διαλογισμός αυτό το θαύμα!