Σούρυα Ναμασκάρα και σειρές στάσεων

 

 

 

 

 

 

 

Ένα πρόγραμμα κατάλληλο για μαθητές με εμπειρία στη γιόγκα και πρoηγούμενη σταθερή προετοιμασία του σώματος. Το Σανσκριτικό όνομα surya αναφέρεται στον ήλιο και το namaskara σημαίνει ‘χαιρετισμός’. Η Σούρυα Ναμασκάρα (χαιρετισμός στον ήλιο) αποτελείται από τρία στοιχεία: μορφή, ενέργεια και ρυθμό. Αυτή η δυναμική σειρά άσανας είναι ένας καλός τρόπος να ξεδιπλώσει, να τεντώσει και να τονώσει όλο το σώμα. Οι διαδοχικές στάσεις και η μετάβαση από την μια στην άλλη αντικατοπτρίζουν τις είκοσι τέσσερις ώρες της ημέρας, τα δώδεκα ζώδια του ζωδιακού κύκλου και τους βιορυθμούς του σώματος. Η Σούρυα Ναμασκάρα είναι μία πλήρης σάντανα, πνευματική πρακτική από μόνη της και περιλαμβάνει άσανα, πραναγιάμα, μάντρα και τεχνικές διαλογισμού. Το μάθημα διαρκεί μία ώρα και μισή.