Η Ψυχολογία των Τσάκρας – Ένας δρόμος αυτογνωσίας

Η Λουίζα Βουτσινά (Σουάμι Μπατζανανάντα) και η Βασιλική Αναγνώστου (Σουάμι Βενταβυασανάντα) θα παρουσιάσουν με ένα απλό, πρακτικό και κατανοητό τρόπο το πανάρχαιο σύστημα των τσάκρας

Τα τσάκρας

Το σύστημα των τσάκρας πρωτοεμφανίστηκε στην Ινδία πριν από περισσότερο από 4000 χρόνια. Αναφέρονται στα αρχαία κείμενα των Βέδας, των Ουπανισάδων, των Γιόγκα Σούτρας του Πατάντζαλι και εκτενέστερα τον δέκατο έκτο αιώνα σε ένα κείμενο με το όνομα Σατ-Τσάκρα-Νιρούπαντα.

Τα Τσάκρας δεν ανήκουν στο φυσικό σώμα αλλά θεωρούνται μέρος του ενεργειακού σώματος.  Επηρεάζουν έντονα το φυσικό σώμα και το νου.  Η επιρροή τους είναι αποτυπωμένη μέσα στον πυρήνα της σχέσης σώματος νου.  Όπως τα συναισθήματα επηρεάζουν την αναπνοή, τους χτύπους της καρδιάς και τον μεταβολισμό, η λειτουργία των Τσάκρας επηρεάζει τις ορμονικές λειτουργίες, το σχήμα του σώματος, τις χρόνιες ασθένειές του, τις σκέψεις και τη συμπεριφορά.

Για να κατανοήσουμε τον εαυτό μας χρειάζεται να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την ενέργειά μέσα στο σύστημά μας.  Αυτή η ενέργεια μπορεί να εκφράζεται σαν ενθουσιασμός, φόρτιση, προσοχή, επίγνωση, ζωτικότητα. Ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η ενέργειά μας δείχνει το επαναλαμβανόμενο ενεργειακό μας μοτίβο και υποδεικνύει την κατεύθυνση της ισορροπίας.

Χρησιμοποιώντας πρακτικές της γιόγκα, όπως άσανας (σωματικές στάσεις), πραναγυάμα (τεχνικές ελέγχου της αναπνοής) και διαλογισμό μπορούμε να επηρεάσουμε τα Τσάκρας, την υγεία και τη ζωή μας.

Πρώτη συνάντηση:

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016, ώρες 17.00 – 20.30

Τιμή: 25 €

Σουάμι Μπατζανανάντα


Η Σουάμι Μπατζανανάντα συνδέθηκε με το Σατυανάντασραμ Ελλάδος από το 1980 και έγινε στέλεχός του. Εκπαιδεύτηκε από την Σουάμι Σιβαμούρτι. Υπήρξε υπεύθυνη του Κέντρου Γιόγκα Σατυανάντα Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή του το 1982 ως το 2000, πρόεδρος του Σατυανάντασραμ από την ίδρυσή του μέχρι το 1998. Σήμερα είναι επίτιμο μέλος του Σατυανάντασραμ και από τον Νοέμβριο του 2015 μέλος του Yoga Vidya Council. Ζει στην Κηφισιά και καθοδηγεί σεμινάρια γιόγκα και διαλογισμού. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την εφαρμογή της γιόγκα και του διαλογισμού με σκοπό την επίτευξη της ψυχοσωματικής ισορροπίας, την αφύπνιση της δημιουργικής ενέργειας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.