Συντροφιά με την Παράδοση

Παραδοσιακά η γιόγκα διδάσκονταν από τον δάσκαλο στο μαθητή και διατηρούσε αδιάλειπτη τη συνέχεια στη μετάδοση της γνώσης και της σοφίας από αρχαιοτάτων χρόνων. Η Σατυανάντα Γιόγκα είναι μια από τις ελάχιστες παραδόσεις που τιμούν αυτή τη συνέχεια και διαφυλάσσουν την αυθεντικότητα των διδασκαλιών. Στο πρόγραμμα αυτό θα γίνει η προσπάθεια να προσεγγιστούν οι διδασκαλίες όπως μεταδόθηκαν από τους Διδασκάλους της παράδοσής μας μέσα από αποσπάσματα βιβλίων, προβολή αποσπασμάτων βίντεο και άλλα οπτικοακουστικά μέσα.

Ημέρα: κάθε Πέμπτη

Ώρα: 20:00-21:30