ΜΟΥΛΑΝΤΑΡΑ – σταθερότητα, ασφάλεια

Το YOGAPRAXIS και το GOKUL της Κηφισιάς κάνουν reunion με ένα πολυαναμενόμενο πρόγραμμα.

Τα τσάκρας αποτελούν μέρος της ενεργειακής μας υπόστασης, και η λειτουργία τους επιρρεάζει έντονα το σώμα και το νου.

Το Μούλανταρα αποτελεί τη βάση και το θεμέλιο της δόμησης ενός υγιούς και ισορροπημένου φυσικού, ενεργειακού και νοητικού σώματος, και μιας υγιούς και δημιουργικής προσωπικής και κοινωνικής ζωής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρία, πρακτικές και συζήτηση.

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016, στο YOGAPRAXIS

Ώρα: 17:00 – 20:30

Εισφορά: 25