ΣΟΥΑΝΤΙΣΤΑΝΑ – απόλαυση, δημιουργικότητα

 

Το YOGAPRAXIS και το GOKUL της Κηφισιάς συνεχίζουν με τη δεύτερη συνάντηση μετά το επιτυχημένο πρώτο πρόγραμμα.

Τα τσάκρας αποτελούν μέρος της ενεργειακής μας υπόστασης, και η λειτουργία τους επιρρεάζει έντονα το σώμα και το νου.

Το Σουάντισταν, δεύτερο ενεργειακό κέντρο δίνει περιεχόμενο στη σταθερή βάση του πρώτου ενεργειακού κέντρου. Η απόλαυση, το βίωμα των συναισθημάτων, η δημιουργικότητα και η εκπλήρωσή τους αποτελούν τον στόχο του δεύτερου ενεργειακού κέντρου. Κτίζοντας πάνω στη βάση του πρώτου ενεργειακού κέντρου αρχίζει η δόμηση ενός υγιούς και ισορροπημένου φυσικού, ενεργειακού και νοητικού σώματος, και μιας υγιούς και δημιουργικής προσωπικής και κοινωνικής ζωής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρία, πρακτικές και συζήτηση.

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017, στο YOGAPRAXIS

Ώρα: 17:00 – 20:30

Εισφορά: 25