ΜΑΝΙΠΟΥΡΑ – ενέργεια, δύναμη, αυτοπεποίθηση

 

Το YOGAPRAXIS και το GOKUL της Κηφισιάς συνεχίζουμε τις συναντήσεις μας με την τρίτη μας συνάντηση με θέμα το Μάνιπουρα τσάκρα.

Τι είναι δύναμη;

Πως την αποκτούμε;

Πως την χρησιμοποιούμε;

Γιατί την χρειαζόμαστε;

Πως αποφεύγουμε την ανισορροπία της δυαδικότητας της θυματοποίησης και της κακοποίησης, της επιθετικόητας και της παθητικότητας, της κυριαρχίας και της υποταγής;

Από που και πως αντλούμε τη δική μας δύναμη χωρίς να την στερούμε από τους άλλους;

Πως ανακτούμε με πλήρη ευθύνη, ενθουσιασμό και υπερηφάνια το δικαίωμά μας στη δράση, ελεύθεροι από αναστολές και ντροπή;

Είναι ορισμένα από τα θέματα που αφορούν το Μάνιπουρα τσάκρα. Το Μάνιπουρα τσάκρα μας καλεί να αναπτύξουμε την επαφή μας με τον αυθεντικό εαυτό μας μέσω του σώματος, των αισθημάτων και των φιλοδοξιών, να διευρύνουμε την αυτο-εκτίμησή μας δημιουργώντας την αίσθηση της δύναμης μέσω της αντιμετώπισης των προκλήσεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρία, πρακτικές και συζήτηση.

Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2017, στο YOGAPRAXIS

Ώρα: 17:00 – 20:30

Εισφορά: 25