Συμβουλευτικές υπηρεσίες για δασκάλους και μαθητές

Η Σουάμι Βενταβυασανάντα είναι στη διάθεση δασκάλων και μαθητών της γιόγκα, για να μοιραστεί την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο αυτό.

Οι δάσκαλοι της γιόγκα του συστήματος Σατυανάντα μπορούν να λάβουν καθοδήγηση και υποστήριξη και να ωφεληθούν από την μακρόχρονη εμπειρία της σχετικά με την οργάνωση των μαθημάτων τους και τη διαχείρηση θεμάτων που προκύπτουν στην καθημερινή πρακτική.

Οι μαθητές μπορούν να ζητήσουν την καθοδήγησή της σχετικά με τον τρόπο που μπορούν να εφαρμόσουν την γιόγκα στην καθημερινότητά τους και να ωφεληθούν κάνοντας τη γιόγκα τρόπο ζωής.