Διαλογισμός & S.W.A.N.

Μία μοναδική μέθοδος αυτογνωσίας και αυτο-ανάλυσης, αυτο-ανάπτυξης και διαλογισμού που μας προσφέρθηκε από τον Swami Niranjanananda. Αποτελεί ένα πρώτο βήμα στο σύστημα της Jnana Yoga. Ο σκοπός της μεθόδου S.W.A.N. είναι να εσωτερικεύσει την συνειδητότητα και να αναζητήσει την πραγματική φύση της ζωής και του είναι μας.  Με τον τρόπο αυτό μέσω της παρατήρησης και της επίγνωσης μπορούμε να κινηθούμε από την παρούσα κατάσταση της έντασης, της διάσπασης και της δυσαρέσκειας προς την καλή υγεία, την ειρήνη και την εσωτερική ικανοποίηση.

Το εργαστήριο αυτό θα είναι το πρώτο στο οποίο θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τη μέθοδο S.W.A.N. και να μάθετε να την εφαρμόζετε και να ωφεληθείτε και να επιφέρετε θετικές αλλαγές στη ζωή σας!

Τετάρτη 29 Μαίου 2019

Ώρα: 19:00 – 22:00

Εισφορά: 25 €

* Για μαθητές στα τρέχοντα τμήματα: 20 €