Βασιλική Αναγνώστου (Swami Vedavyasananda)

Απόφοιτος του τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Εργάστηκε ως αρχιτέκτων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα άρχισε την άσκησή της στη γιόγκα.

Εκπαιδεύτηκε από την Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι και συνδέθηκε πνευματικά με τον Παραμαχάμσα Σατυανάντα, και τον Σουάμι Νιραντζανανάντα. Είναι εισηγήτρια εκπαιδευμένη στο σύστημα Σατυανάντα από το 1985.

Από το 1991 ως το 2005 εκπαιδεύτηκε στο Σατυανάντασραμ Ελλάδος και ανέλαβε τον τομέα των προγραμμάτων εκπαίδευσης και αξιολόγησης δασκάλων, και στο πλαίσιο αυτό ταξίδεψε στην Ελλάδα, την Ινδία, την Αυστραλία και την Ευρώπη.

Το 1994 έλαβε μύηση στην πούρνα σαννυάσα από τον Παραμαχάμσα Νιραντζανανάντα.

Από το 1998 ως το 2005 διετέλεσε πρόεδρος του Σατυανάντασραμ και σήμερα είναι επίτιμο μέλος του.

Από το 2000 ως το 2004 οργάνωσε και διήθυνε πειραματικό πρόγραμμα εφαρμογής του συστήματος Σατυανάντα στον τομέα της υποστήριξης ατόμων με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες, στο Σατυανάντασραμ. Συνέχισε την εκπαίδευσή της στον τομέα των εξαρτήσεων και τo 2006 απέκτησε δίπλωμα συμβουλευτικής στις εξαρτήσεις από το κέντρο Clouds /University of Bath, UK.

Έλαβε εκπαίδευση στη Βιωματική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία στο Ελληνικό Κέντρο Focusing.

Το 2007 δημιούργησε το κέντρο διαλογισμού YOGAPRAXIS, στο Παλαιό Φάληρο.

Από το 2015 είναι μέλος του Yoga Vidya Council του Bihar School of Yoga. Είναι ενεργό μέλος της ομάδας εργασίας της European Satyananda Yoga Academy και της ομάδας εκπαιδευτών στα προγράμματα Yogic Studies στην Ευρώπη.