Τιμές

Επιλέξτε το πακέτο που κάνει οικονομικότερα τα μαθήματά σας.
  • 1 μεμονωμένο μάθημα (drop in) : 13 €

Μηνιαία οικονομικά πακέτα

  • 4 μαθήματα/μήνα : 45 €
  • 8 μαθήματα/μήνα : 60 €
  • 12 μαθήματα/μήνα : 75 €
  • απεριόριστα μαθήματα/μήνα : 85 €

Τρίμηνα οικονομικά πακέτα

  • 36 μαθήματα/3 μήνες : 220 €
  • Εκπτώσεις στις παρακάτω τιμές παίρνουν: μέλη της ίδιας οικογένειας (με την προϋπόθεση ότι είναι γραμμένοι την ίδια περίοδο σε τμήματα του κέντρου), μαθητές, φοιτητές και άνεργοι.  Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο κέντρο.
  • Για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων, παρακαλείστε να μας ενημερώνετε για τη μη παρουσίας σας στο μάθημα.
  • Αναπλήρωση μαθημάτων ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα και γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το κέντρο.
.