Καλό καλοκαίρι – Ραντεβού τον Σεπτέμβριο

Και αυτή η χρονιά πέρασε. Και είχε από όλα. Τόσα πολλά που θα μας πάρει χρόνο να τα συνειδητοποιήσουμε και να τα χωνέψουμε. Μας δίδαξε πολλά και γίναμε όλοι πιοRead More »