Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

2 εκδηλώσεις,

-

e-class [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:45)]

2 εκδηλώσεις,

-

e-class [Ήπιο Θεραπευτικό πρόγραμμα (18:30-20:00)]

-

Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00) (κατόπιν ραντεβού)

2 εκδηλώσεις,

-

Πρόγραμμα για όλους (19:30-20:50) (κατόπιν ραντεβού)

-

e-class [Γιόγκα Νίντρα (του συστήματος Σατυανάντα)(20:50-21:30)]

2 εκδηλώσεις,

-

e-class [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:45)]

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

2 εκδηλώσεις,

-

e-class [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:45)]

2 εκδηλώσεις,

-

e-class [Ήπιο Θεραπευτικό πρόγραμμα (18:30-20:00)]

-

Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00) (κατόπιν ραντεβού)

2 εκδηλώσεις,

-

Πρόγραμμα για όλους (19:30-20:50) (κατόπιν ραντεβού)

-

e-class [Γιόγκα Νίντρα (του συστήματος Σατυανάντα)(20:50-21:30)]

2 εκδηλώσεις,

-

e-class [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:45)]

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

2 εκδηλώσεις,

-

e-class [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:45)]

2 εκδηλώσεις,

-

Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00) (κατόπιν ραντεβού)

-

e-class [Ήπιο Θεραπευτικό πρόγραμμα (18:30-20:00)]

2 εκδηλώσεις,

-

Πρόγραμμα για όλους (19:30-20:50) (κατόπιν ραντεβού)

-

e-class [Γιόγκα Νίντρα (του συστήματος Σατυανάντα)(20:50-21:30)]

2 εκδηλώσεις,

-

e-class [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:45)]

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

2 εκδηλώσεις,

-

e-class [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:45)]

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

2 εκδηλώσεις,

-

e-class [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:45)]

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

2 εκδηλώσεις,

-

e-class [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:45)]

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

2 εκδηλώσεις,

-

e-class [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:45)]

1 εκδήλωση,

Καλό καλοκαίρι – Ραντεβού τον Σεπτέμβριο