Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

2 εκδηλώσεις,

-

e-class [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:45)]

2 εκδηλώσεις,

-

e-class [Γιόγκα πριν το γραφείο (07:00-08:00)]

-

Δια ζώσης [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

2 εκδηλώσεις,

-

e-class [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class [Γιόγκα Νίντρα – του συστήματος Σατυανάντα (20:15-21:30)]

2 εκδηλώσεις,

-

e-class [Γιόγκα πριν το γραφείο (07:00-08:00)]

-

e-class [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:45)]

1 εκδήλωση,

-

Δια ζώσης [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

2 εκδηλώσεις,

-

e-class [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:30)]

2 εκδηλώσεις,

-

e-class [Γιόγκα πριν το γραφείο (07:00-08:00)]

-

Δια ζώσης [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

2 εκδηλώσεις,

-

e-class [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class [Γιόγκα Νίντρα – του συστήματος Σατυανάντα (20:15-21:30)]

2 εκδηλώσεις,

-

e-class [Γιόγκα πριν το γραφείο (07:00-08:00)]

-

e-class [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:30)]

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

2 εκδηλώσεις,

-

e-class & δια ζώσης [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class & δια ζώσης [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:30)]

1 εκδήλωση,

-

e-class & δια ζώσης [Γιόγκα πριν το γραφείο (07:00-08:00)]

2 εκδηλώσεις,

-

e-class & δια ζώσης [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class & δια ζώσης [Γιόγκα Νίντρα – του συστήματος Σατυανάντα (20:15-21:30)]

2 εκδηλώσεις,

-

e-class & δια ζώσης [Γιόγκα πριν το γραφείο (07:00-08:00)]

-

e-class & δια ζώσης [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:30)]

1 εκδήλωση,

-

e-class & δια ζώσης [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

2 εκδηλώσεις,

-

e-class & δια ζώσης [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class & δια ζώσης [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:30)]

1 εκδήλωση,

-

e-class & δια ζώσης [Γιόγκα πριν το γραφείο (07:00-08:00)]

2 εκδηλώσεις,

-

e-class & δια ζώσης [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class & δια ζώσης [Γιόγκα Νίντρα – του συστήματος Σατυανάντα (20:15-21:30)]

1 εκδήλωση,

-

Τσάι και Διαλογισμός των Χριστουγέννων στο YOGAPRAXIS (19:00-21:00)]

1 εκδήλωση,

Καλά Χριστούγεννα

1 εκδήλωση,

Καλά Χριστούγεννα

1 εκδήλωση,

Καλά Χριστούγεννα

1 εκδήλωση,

Χρόνια Πολλά

1 εκδήλωση,

Χρόνια Πολλά

1 εκδήλωση,

Χρόνια Πολλά

1 εκδήλωση,

Χρόνια Πολλά

1 εκδήλωση,

Καλή Χρονιά

1 εκδήλωση,

Καλή Χρονιά

1 εκδήλωση,

Καλή Χρονιά