Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

1 εκδήλωση,

Χρόνια Πολλά

1 εκδήλωση,

Χρόνια Πολλά

1 εκδήλωση,

Χρόνια Πολλά

1 εκδήλωση,

Χρόνια Πολλά

1 εκδήλωση,

Καλή Χρονιά

1 εκδήλωση,

Καλή Χρονιά

1 εκδήλωση,

Καλή Χρονιά

1 εκδήλωση,

Καλή Χρονιά

1 εκδήλωση,

Καλή Χρονιά

1 εκδήλωση,

Καλή Χρονιά

2 εκδηλώσεις,

-

e-class & δια ζώσης [Γιόγκα πριν το γραφείο (07:00-08:00)]

-

e-class & δια ζώσης [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:45)]

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

2 εκδηλώσεις,

-

e-class & δια ζώσης [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class & δια ζώσης [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:45)]

1 εκδήλωση,

-

e-class & δια ζώσης [Γιόγκα πριν το γραφείο (07:00-08:00)]

2 εκδηλώσεις,

-

e-class & δια ζώσης [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class & δια ζώσης [Γιόγκα Νίντρα (του συστήματος Σατυανάντα)(20:15-21:30)]

2 εκδηλώσεις,

-

e-class & δια ζώσης [Γιόγκα πριν το γραφείο (07:00-08:00)]

-

e-class & δια ζώσης [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:45)]

1 εκδήλωση,

-

e-class & δια ζώσης [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

2 εκδηλώσεις,

-

e-class & δια ζώσης [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class & δια ζώσης [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:45)]

1 εκδήλωση,

-

e-class & δια ζώσης [Γιόγκα πριν το γραφείο (07:00-08:00)]

2 εκδηλώσεις,

-

e-class & δια ζώσης [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class & δια ζώσης [Γιόγκα Νίντρα (του συστήματος Σατυανάντα)(20:15-21:30)]

2 εκδηλώσεις,

-

e-class & δια ζώσης [Γιόγκα πριν το γραφείο (07:00-08:00)]

-

e-class & δια ζώσης [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:45)]

1 εκδήλωση,

-

e-class & δια ζώσης [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

2 εκδηλώσεις,

-

e-class & δια ζώσης [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class & δια ζώσης [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:45)]

1 εκδήλωση,

-

e-class & δια ζώσης [Γιόγκα πριν το γραφείο (07:00-08:00)]

2 εκδηλώσεις,

-

e-class & δια ζώσης [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class & δια ζώσης [Γιόγκα Νίντρα – του συστήματος Σατυανάντα (20:15-21:30)]

2 εκδηλώσεις,

-

e-class & δια ζώσης [Γιόγκα πριν το γραφείο (07:00-08:00)]

-

e-class & δια ζώσης [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:45)]

1 εκδήλωση,

-

e-class & δια ζώσης [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

2 εκδηλώσεις,

-

e-class & δια ζώσης [Πρόγραμμα για όλους (18:30-20:00)]

-

e-class & δια ζώσης [Εισαγωγή στο διαλογισμό (20:15-21:45)]

1 εκδήλωση,

-

e-class & δια ζώσης [Γιόγκα πριν το γραφείο (07:00-08:00)]

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,