Αγιουρβέδα και Γιόγκα

Η Αγιουρβέδα, όπως και η γιόγκα, είναι επιστήμη του τρόπου ζωής. Δίνει μεγάλη έμφαση στην πρόληψη και ενθαρρύνει τη διατήρηση της υγείας δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ισορροπία στη ζωή του ατόμου, μέσω της σωστής σκέψης, της διατροφής, του τρόπου ζωής και της χρήσης βοτάνων. Η γνώση της Αγιουρβέδα επιτρέπει σε κάποιον να καταλάβει πώς να δημιουργήσει αυτήν την ισορροπία σώματος, νου και συνειδητότητας, σύμφωνα με τη δική του ατομική ιδιοσυγκρασία και κάνοντας αλλαγές στον τρόπο ζωής του, για να επιφέρει, αλλά και να διατηρήσει αυτήν την ισορροπία.

Η Αγιουρβέδα θεωρείται από πολλούς μελετητές ως η αρχαιότερη θεραπευτική επιστήμη. Στα Σανσκριτικά, Αγιουρβέδα σημαίνει «Η Επιστήμη της Ζωής». Η γνώση της Αγιουρβέδα προέρχεται από την Ινδία και χρονολογείται περισσότερο από 5.000 χρόνια πριν. Συχνά ονομάζεται «Μητέρα όλων των Θεραπειών». Προέρχεται από τον αρχαίο Βεδικό πολιτισμό και διδάχθηκε για πολλές χιλιάδες χρόνια ως άγραφη προφορική γνώση από καταξιωμένους δασκάλους. Ορισμένες από αυτές τις γνώσεις καταγράφηκαν πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια, αλλά πολλές από αυτές παρέμειναν προφορικές.

Η γνώση της Αγιουρβέδα επικεντρώνεται στην ατομική ιδιοσυγκρασία του νου και του σώματος, που διακρίνεται στις κατηγορίες Vata, Pitta και Kapha. Όπως ακριβώς ο καθένας έχει ένα μοναδικό δακτυλικό αποτύπωμα, κάθε άτομο έχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο ενέργειας – έναν ατομικό συνδυασμό φυσικών, διανοητικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών – το οποίο αποτελεί τη δική του ιδιοσυγκρασία. Αυτή η ιδιοσυγκρασία καθορίζεται κατά τη σύλληψη από διάφορους παράγοντες και παραμένει η ίδια καθόλη τη διάρκεια της ζωής του.

Πολλοί παράγοντες, εσωτερικοί και εξωτερικοί, επιδρούν πάνω μας και διαταράσσουν αυτήν την ισορροπία της ιδιοσυγκρασίας επιφέροντας αλλαγές. Τέτοιοι παράγοντες είναι η συναισθηματική κατάσταση, οι επιλογές διατροφής, οι εποχές του χρόνου και ο καιρός, σωματικά τραύματα, εργασιακές και οικογενειακές σχέσεις.

Η ισορροπία είναι η φυσική τάξη, η ανισορροπία είναι η διαταραχή της. Η υγεία είναι τάξη, η ασθένεια είναι η διαταραχή της. Μέσα στο σώμα υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ τάξης και διαταραχής. Όταν κάποιος κατανοεί τη φύση και τη δομή της διαταραχής, μπορεί να αποκαταστήσει την τάξη μέσω της επιλογής της κατάλληλης διατροφής, της άσκησης, της ανάπαυσης, της ψυχαγωγίας και της sadhana (πνευματικής άσκησης) που απαιτούνται, για να διατηρηθούν οι παράγοντες αυτοί σε αρμονία.

Η Αγιουρβέδα διδάσκει στον άνθρωπο να σέβεται τη Μητέρα Φύση και τις διαδικασίες της και κάθε μορφή ζωής πάνω στη γη, τα φυτά, τα ορυκτά, το χώμα και τα νερά. Περιλαμβάνει την οικολογική βιωσιμότητα σε σχέση με τη διατροφή μας, τις κατοικίες και την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και τον σεβασμό και τη μη παρέμβαση στα μυριάδες οικοσυστήματα της φύσης.

Πηγές:

(photo source)

Vasant Lad, MASc, and The Ayurvedic Institute, https://www.ayurveda.com/resources/articles/ayurveda-a-brief-introduction-and-guide

Dr. David Frawley, https://www.vedanet.com/everyone-should-learn-ayurveda/